Εκπαίδευση

Βασικές οδηγίες χειρισμού

Οι Γενικές Οδηγίες Χειρισμού αφορούν σε όλες τις ενότητες του λογισμικού και σας υποδεικνύουν πως μπορείτε να πλοηγηθείτε στις διάφορες επιλογές και εργασίες και πως να δείτε και να δημιουργήσετε βασικές αναφορές. Για τις Βασικές Οδηγίες Χειρισμού επιλέξτεSoft1 Φιλοσοφία & Γενικές αρχές λειτουργίας

Το Soft1 βασίζεται σε δύο σημαντικά δομικά στοιχεία: 

Στις “οντότητες” δηλαδή σε έννοιες κεντρικές όπως οι Πελάτες, οι Προμηθευτές, η Αποθήκη, τα Πάγια, οι Λογαριασμοί Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής, οι Λογαριασμοί Εσόδων Εξόδων αλλά και σε άλλες όπως οι Προδιαγραφές Παραγωγής ή τα Αξιόγραφα.

Στα παραστατικά δηλαδή έννοιες όπως οι Αγορές, οι Πωλήσεις, τα Εμβάσματα, τα Άρθρα Λογιστικής, τα παραστατικά Εσόδων Εξόδων κλπ. 

Τα Παραστατικά και οι Οντότητες συνδέονται με κινήσεις : με εγγραφές δηλαδή που δημιουργούνται από τα Παραστατικά και ενημερώνουν τις Οντότητες με τρόπο που εξαρτάται από τον σχεδιασμό τους (των κινήσεων). 

Τις δομές Οντοτήτων και Παραστατικών συμπληρώνει μια σειρά οργανωτικών πινάκων που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των διαδικασιών (πχ πίνακες συντελεστών Φ.Π.Α., κατηγορίες εξόδων εισαγωγών) καθώς και στη συστηματική πινακοποίηση των πληροφοριών του συστήματος (Γεωγραφικές Περιοχές, Επαγγελματικές Κατηγορίες, κλπ) . 

Με τους μηχανισμούς Οντοτήτων και Παραστατικών αντιμετωπίζονται όλες οι λειτουργίες και τα υποσυστήματα της εφαρμογής.