Υπηρεσίες

Υλοποίηση Έργων

Η Διεύθυνση Υπηρεσιών της εταιρείας μας στελεχώνεται από εξειδικευμένους Business Consultants, Project Managers, IT Specialists και Software Architects, με εξαιρετικές δεξιότητες και μεγάλη εμπειρία στην παράδοση προηγμένων λύσεων για επιχειρήσεις Χονδρικού Εμπορίου – Διανομής, Λιανικού Εμπορίου, Παραγωγής και Παροχής Υπηρεσιών.

Project Management
Business Analysis
Business Process Re-engineering
Data Migration
Παραμετροποίηση
Ανάπτυξη Ειδικών Λειτουργιών
(Customization)
System Engineering

Το ποστοστό ευχαριστημένων πελατών μας
Oι πελάτες μας έδωσαν το ... 100%

Λογισμικό ERP

Το Soft1 ERP συγκεντρώνει όλα όσα χρειάζεται η επιχείρησή σας σε ένα σύστημα. Αυτοματοποιήστε όλες τις καθημερινές σας εργασίες, βελτιώνοντας τόσο τα οικονομικά σας, όσο και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών σας.

ΒCISystems OLIVE OIL

Η Σύγχρονη, Αξιόπιστη, Εύχρηση Κάθετη Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης επιχειρήσεων Παραγωγής & Τυποποίησης Ελαιολάδου αυτοματοποιεί όλες τις καθημερινές σας εργασίες, με έμφαση στο επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και τη διασφάλιση της τήρησης των φορολογικών, νομικών και ποιοτικών απαιτήσεων που αφορούν τα προϊόντα και τις διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης.

ΒCISystems TRANSPO

Επιχειρησιακές διαδικασίες Μεταφοράς & Logistics, Διαχείριση Διανομής, Δρομολόγηση, Παρακολούθηση Κύκλου Αντικαταβολών, Container Management, Pallet Management, Cross Docking, Ιχνηλασιμότητα, Picking, Proof Of Delivery, Stock Management, Διαχείριση Αποθήκης, Συμβάσεις, Ανταποκριτές, Αντιπρόσωποι, Υποκαταστήματα, C.R.M, Πωλήσεις, Χρηματοοικονομικά, Εμπορική Διαχείριση, Δαπάνες & Ειδικές Συναλλαγές, Συναλλασσόμενοι, Προμήθειες, Λογιστική, H.R & Μισθοδοσία, Έργα, Β2Β, Reporting όλα σε μια ευέλικτη πλήρως παραμετροποίησημη, σύγχρονη λύση.

Λύσεις Επιχειρηματικής Ευφυίας

Οφέλη απόδοσης και εσόδων.

Οι εταιρείες δεν μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που δεν γνωρίζουν ή προστεθούν από κινδύνους που δεν έχουν εντοπίσει. Με μία λύση ΒΙ μπορείτε να προσδιορίσετε τις τάσεις των πωλήσεων, τις βελτιώσεις ή προσθήκες προϊόντων, τις τρέχουσες προτιμήσεις των πελατών και τις αγορές στις οποίες πρέπει να εστιάσετε.