Η εταιρεία

H αποστολή & το όραμάς μας

Όραμά μας είναι η παράδοση σύγχρονων υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων λογισμικού προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας του κάθε πελάτη.Αποστολή μας ο πελάτηςνα είναι κατά κύριο λόγο συνεργάτης.

Η BCISystems είναι μια εταιρεία λογισμικού με έδρα την Αθήνα που ειδικεύεται σε παροχή ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων λογισμικού για τις ανάγκες του κλάδου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, των Μεταφορών & Logistics καθώς και των αναγκών των μονάδων Παραγωγής & Τυποποίησης Ελαιολάδου. Επιπλέον μέσα από τον σχεδιασμό και την παροχή εξατομικευμένων λύσεων Επιχειρηματικής Ευφυίας (BI) αναβαθμίζουμε το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων των πελατών μας. Ένας συνεργάτης που θα αισθάνεται άνετα και ασφαλής και θα μεγαλώνει στηριζόμενος στις λύσεις λογισμικού που του παρέχουμε.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα κάθε έργου και την ανάγκη της πλήρους προσαρμογής της προτεινόμενης λύσης στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης η BCISystems ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία υλοποίησης 6-σταδών για κάθε έργο όπου Τεχνολογία – Άνρθωποι – Διαδικασίες δημιουργούν κάθε φορά το μείγμα της επιτυχίας.

1. Προσδιορισμός & ανάλυση των λειτουργικών και ποιοτικών προδιαγραφών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Μοντέλο Δεδομένων της επιχείρησης.

2. Σχεδιασμός & παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης καθώς & των παραμετροποιήσεων ή προσαρμογών που απαιτούνται.

3. Εγκατάσταση του βασικού κορμού του Πληροφοριακού Συστήματος.

4. Μεταφορά δεδομένων από υπάρχοντα συστήματα, εάν αυτό απαιτείται.

5. Υλοποιήση εκπαίδευσης. Εκπαίδευση των χρηστών ή train-the-trainees.

6. Παράδοση ενοτήτων του Πληροφοριακού Συστήματος που απαιτούν επιπλέον υλοποίηση.